Ekstra vilkår for frankeringsmaskiner til Credit Lock systemet og diverse maskiner fra os

Vilkår for Credit Lock systemet og forbindelser:

Credit Lock systemet er den nye afregningsmetode som Post Danmark har indført, som er obligatorisk for alle frankeringsmaskiner. Credit Lock frankeringsmaskinerne skal tilsluttes Credit Lock systemet. Tilslutningen foregår via en forbindelse hvor frankeringsmaskinerne henter portopenge og afleverer statistik til Post Danmark. Da det kun tager ca. 3 min. at lave transaktionen, og man kan godt dele forbindelsen med andet udstyr f.eks. internettet, fax, tlf., dankortautomat eller alarm, men man skal være opmærksom på at der kan forekomme problemer, hvis der er meget elektronisk støj (datastøj) på forbindelsen eller en dårlig forbindelse, da Credit Lock kræver stor sikkerhed så pengestrømmen glider uden problemer. Hvis forbindelsen ikke er brugbar kan PT MAIL i samarbejde med jer afhjælpe dette problem enten via vores IT-servicefirma (Leono) eller via jeres normale leverandør af forbindelsen. Hvis der i forbindelse med en installation på installationsadressen eventuelt bliver installeret udstyr, som er i uoverensstemmelse med installationsadressen politikker har PT MAIL ingen ansvar herfor. PT MAIL betragter accepten ved installation, som en godkendelse af det pågældende udstyr. Hvis der i forbindelse med installation ikke er åben for forbindelsen (herunder abning af porte i firewall/beskyttelsesfiltre) på installationsadressen vil eventuelle ekstra teknikertimer og fejlfinding blive faktureret til normal timesats.

Afhjælpning af fejl:

PT MAIL afhjælper fejl i maskiner og udstyr samt tilbehør som er købt hos PT MAIL i overensstemmelse med gældende garanti eller serviceaftale. Alle frankeringsmaskiner er testet for mekaniske fejl og opkalds fejl inden leveringen fra PT MAIL - dvs. at alle maskiner har ringet korrekt op via en forbindelse, og der er taget testaftryk af maskinen. Afhjælpning af fejl sker i almindelighed inden for PT MAIL´s åbningstid og hvis det er nødvendigt med et teknikerbesøg er kunden forpligtet til i nødvendigt omfang, at medvirke til at løse problemer som er maskinen uvedkommende f.eks. forbindelser og udstyr tilhørende kunden. Hvis der anmeldes fejl som ikke skyldes PT MAIL's udstyr er kunden forpligtet til at dække alle udgifter som PT MAIL har haft i forbindelse anmeldelsen.

Hvad gør jeg hvis der ikke er nogen forbindelse til Credit Lock:

er forbindelsen tilsluttet maskinen.

er forbindelsen tilsluttet stikket enten i væggen eller i andet udstyr f.eks. router, switch, fax og etc.

er der 0 foran telefonnummeret som bruges til opringningen og dette ikke er programmeret i maskinen skal     dette foretages først.

er der sket ændringer af forbindelsen siden sidste kontakt.

er alt i orden kan det skyldes kø på forbindelsen da rigtig mange skal kontakte systemet samtidig, og det     kan til tider give nogle flaskehalse på visse tidspunkter af måneden, hvis det er tilfældet må man væbne sig     med tålmodighed og kontakte systemet senere.

er alt andet prøvet kontakt da PT MAIL telefonisk for at få hjælp.

Advarsel:

Der må ikke laves kopier af frankeringsaftryk, eller afsendes testaftryk uden værdi. Dette er ulovligt og vil medføre retsforfølgelse.

El/Netledning:

PT MAIL's maskiner og udstyr/installationer skal benytte en godkendt el-ledning (hovedledning). Alle PT MAIL's maskiner og udstyr/installationer skal samtidig være jordforbundet. Ledningerne til maskinerne/udstyret/installationen må ikke føres over skarpe kanter eller være fastklemt. Vær derfor sikker på, at der ikke er nogen belastninger på ledningerne. Ledningerne må ikke udsættes for tryk eller træk. Hvis væsker spildes, lækker eller flyder over skal ledningerne straks tages ud af stikkontakten. Tilkald derefter straks assistance fra PT MAIL.

Kompensation /erstatning:

PT MAIL yder ikke kompensation eller erstatning for forhold der er uden for PT MAIL´s kontrol herunder leveringsproblemer fra leverandører og fejl der er opstået ved forkert brug eller ved vejrlig som har haft indvirkning på det leveredes tekniske tilstand og indvirkning på andet udstyr. Der ydes ikke kompensation eller erstatning hvis Credit Lock systemet ikke fungerer.